Условия и правила за ползване на Doma.bg1. За Doma.bg
Doma.bg е информационна система, за представяне на дейността на фирмите в България и предлаганите от тях продукти и услуги за обзавеждане.
Doma.bg, предоставя тази информация за ползване от всички потребители - фирми, частни лица и специалисти с цел бързо откриване на стоките и услугите, необходими за обзавеждането на дом, офис, хотел или заведение.

2. Общи условия

Потребители на системата са ФИРМИ и ЧАСТНИ ЛИЦА, проявяващи интерес към предоставените за публично ползване в Doma.bg материали - информация за фирми, предлагани продукти, услуги, контакти.
Всеки потребител на системата, заявява и се съгласява да спазва, приема и не нарушава установените условия, правила и задължения за ползването на сайта.
С това изявление вие изявявате вашето съгласие за приемане, спазване и ненарушаване на условията за ползване на сайта.
Системата разграничава два вида потребители: Регистрирани и Нерегистрирани.
С изявени ясно желания и действия от ваша страна - като РЕГИСТРАЦИЯ и/или изпращане на ЗАПИТВАНЕ до регистрирана фирма, вие се съгласявате и приемате условието, че системата активира акаунт т.е регистрация, с цел предоставянето за ползване на предлаганите от Doma.bg услуги.
С тази регистрация имате достъп до предлаганите услуги в Doma.bg. С регистрацията си вие заявявате, че приемате и се съгласявате, че сте регистрирате като клиенти с условието, че разбирате, изцяло сте запознат, приемате и задължително ще спазвате условията, при използването на предоставяните услуги на doma.bg.
Всички услуги, предлагани от сайта, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ФРИМИТЕ, В DOMA.BG:
Като клиент на Doma.bg - потребител/фирма Вие заявявате, че сте съгласни със следните условия:
1. Заявявате, че с като потребител/фирма с регистрацията си вие се съгласявате и приемате настоящите правила за ползване на предоставените от doma.bg услуги.
2. При регистрацията си вие предоставяте доброволно по свое желание служебна, фирмена и лична информацията, с цел единствено да се възползвате от предоставените услуги на doma.bg
3. Активираният в системата акаунт- профил, чрез регистрацията, ще поддържате съдържанието на вашия профил, фирма, продукти в съответствие с условията в сайта.
4. Носите пълната огговорност за достоверността, актуалността и коректността на публикуваната информация. Публикувате информация, единствено за вас и вашата фирма, за предоставяните и продукти или от името на фирмата в която работите, след изричното разрешение на собствениците и. Няма да публикувате акаунт от името на трети лица, и няма да се представяте за трети лица.
5. С регистрацията си вие заявявате съгласието да носите отговорност за достоверността, актуалността на публикуваната във вашият фирмен и продуктови профили информация. публикувана невярна, неточна и непълна информация във вашия профил, вашата фирма, продукти или услуга, или личен профил, както и за нейната актуалност, както и за вредите и щетите в следствие на публикуваната от вас информация. Ще поддържате съдържанието на вашия профил, фирма, продукти винаги актуално, вярно и точно.
6. Вие лично отговаряте за поети ангажименти, към потребителите, отправили ви запитване и сключили договори с вашата фирма относно неизпълнение на договори, просрочване на договори, произтичащи щети и вреди, в следствие поети ангажименти, поради вашата публикация в doma.bg Вие носите отговорност относно извършени плащания от потребителите, в следствие на използваната информация от сайта.
7. Извършените плащания от потребителите в следствие на използваната публикувана в doma.bg информация си остава на техен риск. В този смисъл всеки потребител приема и заявява, че извършените от него плащания и скючени договори с фирма представена в сайта е на свой риск и отговорност.
8. Няма да се представяте за трети лица, да публикувате обяви и информация, както и да регистрирате несъществуващи фирми с цел, злоупотреба или нарушаване на закона.
9. Съгласни сте, че използвате платформата на doma.bg за представяне на вашата фирма, продукти с цел популяризирането им.
10. Няма да дублирате регистрации, както и да се възползвате, като злоупотребявате с предоставените услуги от сайта.
11. При регистрацията си и представянето на вашата фирма, вие приемате един от установените абонаментни планове. Като се съгласявате и приемате, че напред във времето, този абонаментен план, може да бъде подменян, както по отношение на цената, така и по оношение на условията в него.
12. С приемането на който и да бил абонаментен план вие се съгласявате и приемате, че doma.bg, не може, а и не е длъжен да осигурява трафик, запитвания или продажби.
13. Давате съгласието си, да получавате на посоченият в регистрацията/изпращане на запитване email адрес рекламни съобщения, в това число бюлетини, игри и спонсорирани представяния до потребителите на сайта.да съгласни част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статически цели от doma.bg, което означава и получаването на търговска информация от doma.bg на емейл адреса попълнен при регистрация.
14. Изцяло сте отговорен за запазването на конфиденциалност на паролата за достъп, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна.
15. Няма да публикувате на материали, снимки или каквато и да е информация, обект на авторско право, обект на някаква интелектуална собственост, без изричното съгласие на притежателя на тези материали.Вие няма да разпространявате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки, други обекти на чужда интелектуална собственост и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали. Няма да разпространявате призиви за насилствена промяна на обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица. В случай че публикувате такава информация, вие заявявате, че носите пълната отговорност произтичаща от това.
16 . Няма да извършвате действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършвате злоумишлени действия, разпространявате вируси и други., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
17. В случай, че установите нарушаване на някакво ваше право вие имате задължението и правото да, уведомите doma.bg.
18. Сте съгласни да използвате услугите на сайта съобразно законите в Република България
19. Няма да копирате, разпространявате или ползвате текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на doma.bg.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА Doma.bg
4.1. Заявление от Doma.bg относно публикуването на материали/информация/снимки/оферти/промоции/адреси

Doma.bg предоставя възможност на фирмите и частните лица, регистрирани в сайта да публикуват информация: текстови материали, снимкови материали, продуктови, фирмени оферти. Всички публикации в doma.bg, са направени от потребителите/фирмите на сайта и са без наша подкрепа.
Doma.bg не носи отговорности и задължение да контролира, публикуваните в сайта материали/информация
Doma.bg не носи отговорност за достоверността, актуалността и полезността на публикуваните материали/информация, оферти, адреси и телефони.
Doma.bg не носи отговорност, нито задължението да контролира, публикувани в сайта материали защитени от авторско право, търговски марки и други обекти на чужда интетелктуална собственост
Doma.bg не носи отговорност в случай, че някой от потрбителите на системата е публикувал информация или материал, обект на авторски права или чужда интелектуална собственос, без да има изричното съгласие на притежателя на тези материали.
Doma.bg забранява публикуването на материали, снимки или каквато и да е информация, обект на авторско право, обект на някаква интелектуална собственост, без изричното съгласие на притежателя на тези материали.
Doma.bg забранява публикуването на материали, които имат порнографско съдържание, неприлично запашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали.
В doma.bg се забранява разпространяването на материали защитени от авторско право, търговски марки, други обекти на чужда интелектуална собственост и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
Doma.bg забранява публикуването на уеб адреси в описанията на фирмите и продуктите с цел реклама. Както и дублиране на регистрации от една и съща фирма.
Формата за запитване към фирмите, участващи в сайта, е предоставена с цел улеснение на всички, желаещи да отправят запитване към фирма или конкретен нейн продукт или услуга, представен в doma.bg, а не с цел изпращането на спам или рекламни материали.

4.2 Задължения и отговорности на Doma.bg:

* Doma.bg няма задължение и отговорност да следи за достоверността и точността на представените оферти, за коректността на информацията публикувана в сайта, относно представени продукти, предоставената информация за контакт, нито за обявените цени на офертите.
* Doma.bg няма задължение и отговорност да следи за коректността на поетите ангажименти от страна на регистрираните в сайта фирми. В случай че потребител, заяви желание за покупка на продукт или изпълнение на услуга, предоставяна от фирма представена в Doma.bg, всякакви искове от неизпълнение на поетите ангажименти се отнасят към фирмата, но не и към Doma.bg
* Doma.bg няма задължение да гарантира, че с използването на информация от сайта и регистрирането си в сайта, потребителите/фирмите ще получат нужната информация, както ще задоволят конкретни нужди, в смисъл продажби, запитвания, клиенти и др.
* Doma.bg има правото, но не и задължението да премахва продуктови обяви, в случай че не отговаят на условията в сайта.
* Doma.bg няма задължение да съхранява неограничено време всяка публикувана информацията в сайта.
* Doma.bg не е отговорен за щети и вреди, следствие на предоставените и използвани услуги от потребителите на системата. Doma.bg не носи отговорност относно извършени плащания от потребителите, в следствие на използваната информация от сайта. Сайта няма задължение да гарантира верността и актуалността на публикуваните оферти и информация от фирмите. Извършените плащания от потребителите в следствие на използваната публикувана в doma.bg информация си остава на техен риск. В този смисъл сайта не поема и отговорност, в случай че потребител заяви интерес за покупката на даден продукт и желае да го закупи, както и скючени договори между фирмата и потребителя, със срокове на изпълнение. doma.bg не е отговорен за щети или вреди, произтичащи в следствие на действия от публикувана информация в сайта.
* doma.bg не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че търговец публикува в сайта заблуждаваща, невярна и неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация.
* Doma.bg не носи отговорност за актуалността, верността, полезността, коректността и точността на предоставяните услуги, условия, цени, оферти, промоции предоставяни и публикувани от фирмите в сайта doma.bg.
* Doma.bg не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

4.3 Права на Doma.bg
Doma.bg има следните права, но не и задължението да:
*Премахва, изтрива или забранява публикуването на информация в сайта, която е в нарушение на настоящите правила и законите на Република България.
*Премахва потребители, фирми, оферти, продукти, промоции, статии или информация, адреси, телефони, уеб страници, в случай че се установи неспазването на настоящите правила за използване на doma.bg. В случай, че се установи, че конкретен потребител е не спазва настоящите условия и разпрострнява материали и информация, която е защитена от авторско право и забранени от закон материали, doma.bg си запазва правото но не и задължението да ги премахва от системата;
* doma.bg си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
* doma.bg запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез системата. doma.bg има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че престтавляват заплаха или форма на насилие срещу някои от потребителите на сайта.
* Запазва си правото да предоставя на органите на реда публикуваната информация, както и разменена кореспонденция или каквато и да е информация за потребителите в сайта при поискване.
* Да изпраща на посочените в регистрацията email адреси от потребителите/фирми рекламни съобщения, в това число бюлетини, игри и спонсорирани представяния до потребителите на сайта.
* doma.bg запазва правото да премахва във всеки един момент, предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
* doma.bg, запазва правото да добявя, нови услуги в сайта непротиворечащи на законите в Република България
* Всички промени в сайта, ще бъдат оповестявани чрез публикуването има в сайта, но doma.bg няма задължение да информира лично потребителите, за извършените промени.
Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в doma.bg, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това.

4.4 Политика на поверителност в Doma.bg
Поверителност В Doma.bg автоматично се събира информация вашия IP адрес, използван браузър, използвана резюлюция, продължителността на престой в сайта, както и посетените от вас страници в doma.bg. Събирането на тази информация е само и единствено с цел предлагане на услугите в сайта и статистически анализ.Информацията която предоставяте при регистрацията: като лични данни, име, телефон, имейл не се предоставят на трети лица, а се използва с цел, предоставянето на услугите на сайта. В сайта използваме рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.
4.5 Съдържание на сайта Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашият сайт не може да бъде копирана, разпространявана или отчасти използвана без изричното разрешение на doma.bg.
4.6 Връзки с трети страни doma.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.
4.7 Авторски права Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на doma.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторско право.
4.8 Ограничение на отговорност doma.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици, недиректни щети, имуществени или неимуществени щети, в следствие на предоставените услуги.
4.9 Промени в сайта Всички промени, които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публукуването им в сайта. Като doma.bg, няма задължението да информира всеки потребител лично.

Ние запазваме правото да:
1. Променяме съдържанието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.
2. Да подменяме абонаментните планове, условията в абонаментите, без предупреждение.
3. Да променяме съдържанието на сайта
4. Да премахваме линкове без предварително предупреждение
5. Да премахваме обяви на потребители, промоции след изтичане на определения срок
6. Да премахваме обяви на потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе. В такъв случай клиентът губи всички права, които е имал в сайта. doma.bg няма никакво задължение да възстанови регистрацията.
Дата на обновяване на настоящите условия 1.07.2009

Винаги можете да ни намерите на адрес: contact@doma.bg

 
Обзавеждане, интериор, Каталог фирми
Моят профил