озеленяване Ландшафтен проект


Ландшафтен проект

цена: 2 лв
ID: 1963
Пълна проектна документация за паркоустрояване фази ИП , ТП и РП включва всички необходими проектни материали ситуация , функционално зониране , идеен проект , дендрологичен проект , трасировъчен проект , посадъчен проект , настилки , вертикално планиране , детайли , разрези , обяснителна записка с дендрологична ведомост и количествена сметка . Така изготвената документация е база за съставяне на оферта за изпълнение . Проектът може да се изпълни както от нас , така и от всяка другa озеленителна фирма или специалист в тази област .

Град: София
адрес: кв. Павлово, пл. Знаме на мира
тел: 0885955513
раб. време:

За детайли и повече информация отностно този продукт се обърнете към фирма Дъх на Градина или изпратете Запитване
Виж продукти по градове | фирми за озеленяване

Обзавеждане, интериор, Каталог фирми
озеленяване Ландшафтен проект
Моят профил