Титан1

Описание

Титан-1 EOOД е дружество работещо в сферата на изкупуване , временно съхранение и сортиране на цветни метали , търговия с черни метали , третиране и търговия с хартия , събиране , обработка и търговия с пластмаса . Дружеството притежава безсрочна Лицензия (лицензията дава препратка към документи) за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 12/19 . 12 . 2003 г . , издадена от Министерство на Икономиката . Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на отпадъците и притежава разрешение за събиране , временно съхранение , предварително третиране и транспортиране на отпадъци , електрическо и електронно оборудване , излезли от употреба МПС , хартия , пластмаса и стъкло .
Контакти
Ако желаете да отправите въпрос към фирмата, моля свържете се с Титан1


Сподели


код към тази страница: Титан1 код:
адрес на страница:
Обзавеждане, интериор, Каталог фирми
Титан1
Моят профил