Подуктите от стъкловлакна навлязоха в почти всяка сфера на обичайното ни ежедневие. Голяма здравина при едновременна еластичност, особено дълъг срок за използване, невероятна химична устойчивост при едновременно с това незначително тегло и изгодна себестойност – това са качествата, отличаващи тези продукти. С прогреса на строителната техника се появиха нови строителни материали и други, нови методи за обработка. Към това се прибавят от неотдавна и засилените икономически и екологични изисквания като срок за използване, интервали между ремонтите, липса на емисии и т.н. Точно тези качества оправдават претенцията за особеност при тапетите от стъклотекстил: Стъклотекстилът се произвежда от естествени продукти като кварцов пясък, сода, варовик и доломит, без химически добавки и токсични съставки. Както и стъклото, стъклотекстилът е чист от хигиенна гледна точка и при голяма влажност не мухлясва и не образува хранителна почва за гъби и бактерии. Но все пак много по-важен момент са физичните качества на стъклотекстила. Сравнителни тестове показват, че устойчивост на късане от порядъка на 1000 N на 5 см не е проблем даже за обикновен стъклотекстил и е с пъти по-голяма от тази на хартиените или синтетичните тапети. Благодарение на това стъкло-текстилът е много здрав по отношение на късане и образува при свързване с подходящи лепила и лакове, извънредно устойчиво покритие за стени и тавани, издържа- що на химично и механично натоварване. Така е възможно да се използват успешно също върху иначе сравнително чувствителни основи – като например плоскости от гипсокартон – в области с високи изисквания, например болници или лаборатoрии. Стъклотекстилът не е електростатичен. Ако преди време това беше по-скоро пренебрегван факт, днес се знае, че електростатиката има значително влияниe върху появата на алергии. Специално внимание обаче следва да се обърне на най-важното качество на стъклотекстила, а именно добрата реакция на пожар. В зависимост от покритието според нормите той практически не гори и се класифицира съответно в Клас 0 (например по Britisch Standard 476 Part 6 и Part 7) или по DIN 4102 B 1. Затова е подходящо аварийни изходи, коридори и стълбища да се облицоват с тапети Специалистите на фирма Rohde KG от Германия са съчетали тази технология с последното поколение на модерните, водоразтворими, двукомпонентни полиуретанови (PUR) бои. Получава се боя със забележителни свойства: _ Ефективна срещу плесен, мухъл и бактерии - дори MRSA _ Ефективна за дълъг период от време. Няма приспособимост на микроорганизмите. _ Устойчива към всички дезинфектанти. UV устойчивост. Позволява също и употреба на места с директен контакт с хранителни продукти. _ Водоустойчива, износоустойчива, устойчива на кръв, не отделя вредни вещества. Изследвания показват един значителен ефект. Микробите са неспособни да развиват защита към тази нова технология. Това означава, че бактериите и по-специално бактерията Methicillin– resistant Staphylococcus Aureus - известна като MRSA, която е неподатлива към почти всички антибиотици, не може да се приспособи към нея. Сферите на употреба на тези покрития са многобройни. Те включват болници (например германския сърдечен Център в Берлин, Германия), ресторанти, предприятия за производство на храни и напитки, лаборатории – по-специално високорисковите, публични тоалетни, летища, курорти и др.

условия за ползване!
Обзавеждане, интериор, Каталог фирми
Моят профил